Karel Hynek Mácha - Mág

Tak měl vypadat Karel Hynek Mácha podle Maxe Švabinského. Mácha patří k nejpozoruhodnějším českým básníkům. Jeho dílo, přervané předčasnou smrtí, nepochopené jeho současníky a nedoceněné ještě dlouho po básníkově smrti, přijala nadšeně až básnická generace Jana Nerudy a Vítězslava Hálka. Programově navázala na Máchův odkaz i názvem svého almanachu Máj.

Tak měl vypadat Karel Hynek Mácha podle Maxe Švabinského. Mácha patří k nejpozoruhodnějším českým básníkům. Jeho dílo, přervané předčasnou smrtí, nepochopené jeho současníky a nedoceněné ještě dlouho po básníkově smrti, přijala nadšeně až básnická generace Jana Nerudy a Vítězslava Hálka. Programově navázala na Máchův odkaz i názvem svého almanachu Máj.

Když vyšel v dubnu 1836 Máj, zvedla se vlna nepříznivé kritiky a odsouzení. Kdo byl jeho autor? Jakýsi Karel Hynek Mácha (1810 - 1836).

Titulní list Máchova rukopisu Máje (v původním pravopise)

Titulní list Máchova rukopisu Máje (v původním pravopise)

Mladý, dosud neznámý, tolik jiný, nepochopitelný, troufalý. A přesto se zařadil mezi největší české básníky jako tvůrce moderní české básnické řeči. Náměty starých kronik proměňoval v dramata a prozaické práce (např. nedokončené drama Bratři, nedokončený román Kat). Českou krajinu a dojmy ze svých toulek zachycoval v básnických prózách (Pouť krkonošská, Večer na Bezdězu). Bolestně prožíval protiklad krásy a ošklivosti, života a smrti, rozpor snu a skutečnosti (román Cikáni, povídka Marinka, množství lyrických básní). Vrcholné Máchovo dílo je lyricko-epická skladba Máj. Vypráví o loupežníkovi, "strašném lesů pánu", jenž byl odsouzen za vraždu svého otce a v noci před popravou prožívá hrůzu nepředstavitelného přechodu ze života do nicoty. Básník pociťuje silnou spřízněnost s nešťastným hrdinou, do jeho osudu promítá svůj vlastní úděl. Životní příběh K. H. Máchy i jeho dílo zůstává trvalou výzvou pro všechny, kdo podlehnou jeho myšlenkové hloubce a uměleckému mistrovství.

Autorka projektu:
Květa Drahokoupilová
Hraje, recituje a zpívá:
Michal Boška
Svůj hlas zapůjčili:
Nikol Fischerová j.h. - Marinka, Lori
Dominika Pilecká, Veronika Říhová, Stáňa Kopáčková, Jan Stanimírovič, Pavel Špeta, Irena Vančurová, Ondřej Vrátný - Hlasy přírody
Hudba a klavírní doprovod:
Přemysl Zíka
Korepetice a pěvecký poradce:
Jožka Valentová j.h.
Kostýmy, scéna, zvuk, inspice:
Květa Drahokoupilová
Rekvizity:
Vladimír Pruner
Eliška Drahokoupilová
Michal Boška v roli Karla Hynka Máchy

Michal Boška v roli Karla Hynka Máchy

Květa Drahokoupilová

Květa Drahokoupilová

"Už si nevzpomínám, kdy jsem se setkala s dílem Karla Hynka Máchy poprvé. Ale bylo to v době, kdy jsem si ještě hrála s panenkami, protože moje nejmilejší panenka dostala jméno Marinka podle hrdinky jedné Máchovy povídky. Tu panenku i obdiv k Máchovu dílu mám dodnes."

Přemysl Zíka

Přemysl Zíka

"Počátkem léta 2002 mě požádala Květa Drahokoupilová, abych napsal hudbu pro hru o Karlu Hynku Máchovi. Domluvili jsme se, že ve hře zazní kromě písní na podkladě Máchových veršů i úryvky z Máje, které zpracuji formou recitativu - tzn. slovo podložené hudbou. U každé básně jsem se pak snažil vystihnout hudbou její náladu a obsah (např. modlitbu nebo prostou lidovou píseň). V případě básně Duše nesmrtelná jsem se volně inspiroval zpěvy katolických bohoslužeb."

Michal Boška

Michal Boška

"Při studiu hudebních čísel k této hře jsem zjistil, že hudební složka si mě stále více získává a dává Máchovým veršům zcela nový a nečekaný rozměr. Věřím, že se nám tak podaří přiblížit dílo velkého básníka našim divákům v nových dimenzích a že jim pomůžeme najít nové prožitky nad podmanivými a k zamyšlení vybízejícími verši."

Program ke stažení v PDF - 1. strana (584.29 kB)

Program ke stažení v PDF - 2. strana (1.58 MB)

Premiéra 1. prosince 2003, Divadlo Solidarita, Praha

Karel Hynek Mácha podle almanachu Máj z roku 1858

Karel Hynek Mácha podle almanachu Máj z roku 1858

Ilustrace k povídce Marinka od Ludmily Jiřincové

Ilustrace k povídce Marinka od Ludmily Jiřincové

Máchovi současníci vzpomínají

Mácha přišel do Litoměřic někdy v září 1836 a hned první den tu vzbudil málem rozruch. Vyšel si do města na obhlídku, na sobě svůj pověstný karbonářský plášť s červenou podšívkou. Lidé se divili tomuhle oblečení a na náměstí, kde tehdy stávala hlavní strážnice, byl voják na vartě tak poplašen a vyděšen, že pro jistotu - v nedalekém Terezíně čekali totiž návštěvu arcivévody - vyhlásil "do zbraně"!

Ze vzpomínek pana Lorenze,

u něhož Mácha v Litoměřicích bydlel

Basnik Karel Hynek Mácha v podání Michala Bošky

Basnik Karel Hynek Mácha v podání Michala Bošky

Záběr z představení

Záběr z představení

Výbava moje byla již na velké lodi odvezena do Litoměřic, mělijsme míti 8. listopadu svatbu, vše bylo připraveno - tu stihne nás zvěst o těžké nemoci a krátce nato o jeho smrti. A v devíti měsících za otcem skonal synáček náš Ludvík... Podobizny Máchovy nemám. Tenkrát ještě fotografie nebylo. Pozdější vyobrazení jeho tvářnosti nemajínejmenší podoby s jeho vzezřením. Ó, jak toho želím, že kresliti neumím. No, jen když se aspoň ctí jeho památka.

 

Ze vzpomínek Eleonory Sieheové-Šomkové

(50 let po Máchově smrti zapsal J. L. Turnovský)

 

...síň podlouhlá a úzká, tichá a vždy soumračná a chladná. Na zdi obraz Karlštejna, postel, stolek, dvě stolice, skříňka na knihy a kytara - to byl všechen nábytek. Mácha ji nazýval "trudnou svou komnatou".

 

Karel Sabina vzpomíná na Máchovu světničku v domě na Dobytčím trhu v Praze

Záběr z představení

Záběr z představení

Z Máchových deníků a dopisů

V druhém pokoji jsem pomáhal Lori rantlovat. Anfeuchtoval jsem štráfky, počítal jsem a rovnal jsem škatulky a od 3 1/2 až do 5 1/4 udělali jsme 500 škatulek.

S Lori jsme se pohádali, že když jsem byl mrzutý, ona ve verkštatě se smála.

 

Koupil jsem pro Lori nähpolster za půl zlatého a až do půl deváté jsem jí pomáhal rantlovat.

 

Když stará odešla, přišla Lori za mnou, stála na dvoře, bylo jí zima, neb měla ruce zavinuty v zástěře. Odpusť jí Bůh, jestli mne klame.

 

Spravoval jsem si kalhoty a untertriko.

 

Moje holka, když jí, krmí dva! ... Právě mne moje holka políbila, mně běží žílami mráz! Ale usmívaje se tisknu ji k srdci! Holku tu vezmu si brzo.

 

Je teď v pátek před osmou hodinou, již jsem ležel. Jdou na mě ustavičně takové ouzkosti, že jsem musil vyskočit a polonahý píšu.

Záběr z představení

Záběr z představení

Záběr z představení

Záběr z představení

Rozkazuji Ti, přísně Ti rozkazuji, abys nikdy z našeho domu nevycházela, za žádnou, vůbec žádnou záminkou, na mši, ke zpovědi, na katechismus, nikam, nebo - při svém životě Ti přísahám, že mě nikdy neuvidíš.

Fotogalerie z 2. nastudování

DPS sv. Jiří - Plzeň, Doubravka (2018)DPS sv. Jiří - Plzeň, Doubravka (2018)DPS sv. Jiří - technické fotoDPS sv. Jiří - Plzeň, Doubravka (2018)Květa Drahokoupilová, Oldřich Kroupa (2018)L-Klub Plzeň (2018)
L-Klub Plzeň (2018)L-Klub Plzeň (2018)L-Klub Plzeň (2018)L-Klub Plzeň (2018)L-Klub Plzeň (2018)Mirovice - 2018
Přemysl Zíka, Mirovice - 2018Mirovice - 2018Mirovice - 2018Mirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan Hrdina
Mirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan Hrdina
Mirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan Hrdina
Mirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan HrdinaMirovice, 2018 - foto Jan Hrdina
Mirovice, 2018 - foto Jan HrdinaSvaz důchodců Příbram (2018)Svaz důchodců Příbram (2018)Svaz důchodců Příbram (2018)Svaz důchodců Příbram (2018)Svaz důchodců Příbram (2018)
Svaz důchodců Příbram (2018)DPS Háje, Praha (2018)DPS Háje, Praha (2018)DPS Háje, Praha (2018)DPS Háje, Praha (2018)DPS Háje, Praha (2018)
DPS Háje, Praha (2018)Vráž u Písku (2018)Vráž u Písku (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)
Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)Komunitní centrum Matky Terezy - Praha (2018)
Katovice (2018)Katovice (2018)Katovice (2018)Rabí, 2019Rabí, 2019Rabí, 2019

Fotogalerie z 1. nastudování

Scéna v Kulturním domě Vltavská v PrazeKarel Hynek Mácha v Příbrami (II. ZUŠ, 2004)Obecenstvo před začátkem (2004)Scéna ve sklepení Obecního úřadu v Kamýku nad VltavouScéna v Milíně u Příbrami (2004)Scéna trochu jinak v sále zámku Vráž u Písku (vpravo obrazovka s titulky pro německé diváky)
Kulturní dům Dobříš (2004)Mácha v Dobříši u PříbramiPřekrásný výhled z hradu Bezdězu, kde jsme měli příležitost vystoupit (2005)Máchův krajStavba scény pod širým nebem - Bezděz (2005)Diváci přicházejí do přírodního hlediště - Bezděz (2005)
Scéna vytvořila pozadí i pro spoluúčinkující Duo KamélieZápad slunce na Bezdězu (2005)Ukázka ze hry na vernisáži v Nepomuku (2007)Ukázka ze hry na vernisáži v Nepomuku (2007)Michal Boška jako K. H. Mácha - Nepomuk (2007)Michal Boška jako K. H. Mácha - Nepomuk (2007)
Scéna v Tochovicích (2009)Nevšední pohled z portáluStavba scény, Tochovice (2009)Scéna v pražské Palatě (2009)Mácha v pražské PalatěSetkání s ing. Vidmanem v Palatě (2009)
Mácha na zámku ve Zbenicích (2010), foto L. VlkováKvěta Drahokoupilová při zápisu do kroniky Knihovny OÚ SlivenecKvěta využila připravenou scénuScéna v zasedací síni Městské části Praha - Slivenec (2012)Zasedací síň Městské části Praha - Slivenec (2012)Květa Drahokoupilová u svého režijně-technického stolu (2012)
Michal Boška v roli Karla Hynka Máchy - Praha Slivenec (2012)Musím Lori napsat, co má přivézt...Sál zámku Vráž u Písku - Scéna pro Karla Hynka Máchu (2012)Máchovo zátišíPo představení - Přemysl Zíka, Květa Drahokoupilová, Michal Boška (Vráž u Písku, 2012)
© Malá divadelní společnost Kostým, 2009